Konsulttjänster

Hedin Exformation´s olika konsulttjänster:

 • verksamhetsutveckling, förändringsledning samt interim management
  • deltar i olika organisations- och verksamhetsutvecklinguppdrag, driver förändringsprojekt samt kan jobba som interim manager (linjechef, programledare, sourcing manager, delivery manager).
 • coaching – nyttjar ICF´s riktlinjer och kärnkompetenser samt NLP´s verktygslåda.
  • ledarcoach för linjechefer, stabschefer och projektledare som vill säkerställa att du når dina mål
  • karriärcoach för dig som behöver stöd i att hitta ny riktning i karriären
  • jobbcoach då du blivit uppsagd och behöver stöd i att hitta nytt jobb
 • ledarutveckling – genom att mäta och tydliggöra din emotionella intelligens
  • använder det marknadsledande testverktyget EQ-i 2.0 för att du ska få ökad insikt i din egen ledarprofil och utifrån det kunna ta beslut på hur du vill vidareutveckla dina emotionella kompetenser.
 • urval – anlitas vid second opinions för att höja träffsäkerheten i en rekrytering. Via testverktyget EQ-i 2.0 samt intervju bedöms hur väl kandidaten passar för den aktuella tjänsten.

Mina tjänster kring coaching och ledarutveckling drivs via konceptet ”den välmående ledaren” – www.denvalmaendeledaren.se samt på Facebook.