Utbud

Hedin Exformation AB erbjuder följande tjänster:

  • Managementkonsulting
    • IT-ledning, verksamhetsutveckling, förändringsledning samt interim management
  •  Organisationsutveckling
    • coaching – ledarcoaching, karriärcoaching & jobbcoaching
    • ledarutveckling – genom att mäta och tydliggöra din emotionella intelligens via verktyget EQ-i 2.0
    • urvalsprocesser – second opinion utifrån intervju och testrapport från verktyget EQ-i 2.0